Artikel

Grenzen

kaart rotterdam bovenaf.jpg
Oktober is het in heel Nederland Maand van de Geschiedenis. In 2016 is het thema Grenzen. Van de Chinese muur tot het IJzeren gordijn, van sociale scheidslijnen tot culturele of mentale barrières: Een grens markeert, verbindt en verdeelt. Grenzen zijn bedoeld om mensen buiten of binnen te houden, om af te schrikken en veiligheid te bieden. Maar of ze nu geografisch, fictief of van prikkeldraad zijn: geen enkele grens is absoluut en eeuwig. De geschiedenis van grenzen heeft ons dat ook duidelijk gemaakt. Historische grenzen, zoals die tussen klassen, rangen en standen en tussen stad en platteland, maakten plaats voor nieuwe afbakeningen: privacy, hokjesdenken, vrijheid van meningsuiting, commercieel versus publiek. Zelfs op het internet, een in meerdere opzichten grenzeloze ontmoetingsplek, spelen sociale en juridische grenzen een rol. Dat is niet voor niets. Grenzen zijn cultureel bepaald en sterk persoonlijk - volgens Schopenhauer houdt iedereen de grenzen van zijn eigen gezichtsveld voor de grenzen van de wereld. Ze worden steeds opnieuw vastgesteld, veranderd, verlegd, bewaakt en overgestoken. Iedereen heeft behoefte aan grenzen, én aan het verleggen daarvan.

De Maand van de Geschiedenis 2016 gaat op zoek naar hoe mensen door de eeuwen heen grenzen maken, veranderen, verleggen, bewaken en oversteken.

www.maandvandegeschiedenis.nl